body 3
body 1
body2
Tem nhãn giấy
Tem nhãn giấy
Tem nhãn decal
Tem nhãn decal
Carton sóng 3,5 lớp A, B, C, E, AB, BC, EB
Carton sóng 3,5 lớp A, B, C, E, AB, BC, EB
Hộp Carton tổ ong siêu chịu lực
Hộp Carton tổ ong siêu chịu lực
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp góc giấy
Thanh nẹp góc giấy
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Bao bì carton sóng
Bao bì carton sóng
Tấm carton 2 lớp
Tấm carton 2 lớp
Tấm carton 7 lớp
Tấm carton 7 lớp
Tấm giấy 5 lớp
Tấm giấy 5 lớp
Tấm giấy 3 lớp
Tấm giấy 3 lớp
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Hộp carton sóng
Hộp carton sóng
Slipsheet
Slipsheet
Hộp shipcode hàng hóa
Hộp shipcode hàng hóa
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
 
CÔNG TY TNHH KOVIF - ISO 9001-2015

ĐC: xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, Hải Dương.
Email: dung.kovi2015@gmail.com. Điện thoại: 0985097911

Website: http://kovif.com.vn