body 1
body 2
body 3
Khay Giấy Định Hình
Khay Giấy Định Hình
Tấm carton 2 lớp
Tấm carton 2 lớp
Tấm carton 7 lớp
Tấm carton 7 lớp
Tấm giấy 5 lớp
Tấm giấy 5 lớp
Tấm giấy 3 lớp
Tấm giấy 3 lớp
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
HỘP CARTON SÓNG
HỘP CARTON SÓNG
Slipsheet
Slipsheet
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Hộp shipcode hàng hóa
Hộp shipcode hàng hóa
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy 4
Ống giấy 4
THANH NẸP GIẤY
THANH NẸP GIẤY
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Ống giấy Carton
Ống giấy Carton
 
CÔNG TY TNHH KOVIF

Địa chỉ: Đội 4, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Email: dung.kovi2015@gmail.com
Điện thoại: 0985097911