body 3
body 2
body 1
HỘP CARTON SÓNG
HỘP CARTON SÓNG
Slipsheet
Slipsheet
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Hộp shipcode hàng hóa
Hộp shipcode hàng hóa
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy 5
Ống giấy 5
Ống giấy 4
Ống giấy 4
THANH NẸP GIẤY
THANH NẸP GIẤY
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Ống giấy Carton
Ống giấy Carton
 
CÔNG TY TNHH KOVIF

Địa chỉ: Đội 4, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Email: dung.kovi2015@gmail.com
Điện thoại: 0985097911