body 1
body2
body 3
Túi giấy không quai [Túi SOS]
Túi giấy không quai [Túi SOS]
Túi giấy có quai
Túi giấy có quai
Túi giấy đáy V |Túi giấy đáy nhọn
Túi giấy đáy V |Túi giấy đáy nhọn
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp góc giấy
Thanh nẹp góc giấy
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Bao bì carton sóng
Bao bì carton sóng
Tấm carton 2 lớp
Tấm carton 2 lớp
Tấm carton 7 lớp
Tấm carton 7 lớp
Tấm giấy 5 lớp
Tấm giấy 5 lớp
Tấm giấy 3 lớp
Tấm giấy 3 lớp
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Tấm giấy tổ ong
Hộp carton sóng
Hộp carton sóng
Slipsheet
Slipsheet
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Giấy lót/ giấy chống ẩm (giấy poluya/pelure)
Hộp shipcode hàng hóa
Hộp shipcode hàng hóa
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
 
CÔNG TY TNHH KOVIF - ISO 9001-2015

ĐC: xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, Hải Dương.
Email: dung.kovi2015@gmail.com. Điện thoại: 0985097911

Website: http://kovif.com.vn