Túi giấy không qoai (Túi SOS)
200.000đ

K09
200.000đ

K08
200.000đ

K07
200.000đ

K06
200.000đ

K05
200.000đ

K04
200.000đ

K03
200.000đ

G05
200.000đ

G04
200.000đ

G03
200.000đ

G02
200.000đ

G01
200.000đ

PP03
200.000đ

KV16
200.000đ

CT
200.000đ

SL01
200.000đ

TN02
200.000đ
종이 팔레트

종이 팔레트

PP02
200.000đ
 

 

KOVIF CO. LTD - ISO 9001-2015

Office: Co Dung Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province, Vietnam
Email: dung.kovi2015@gmail.com. Phone: 0985097911

Website: http://kovif.com.vn