Túi giấy không qoai (Túi SOS)
접촉

Túi giấy đáy V |Túi giấy đáy nhọn
접촉

Túi giấy có quai
접촉

CA02
접촉
 

 

KOVIF CO. LTD - ISO 9001-2015

Office: Team 4, Co Dung Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province, Vietnam
Factory: 98 Pham Ngu Lao, Hiệp Thành ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Email: dung.kovi2015@gmail.com. Phone: 0985097911

Website: http://kovif.com.vn/ - https://slipsheet.com.vn/